بیماری ها

آسیب های رباط زانو

آسیب های رباط زانو زانو از چهار رباط اصلی تشکیل شده است. رباط ها، باندهای الاستیکی از بافت هستند که استخوان ها را به هم متصل می کنند و ساختار مستحکمی را برای مفصل فراهم خواهند کرد. چهار رباط اصلی در زانو، فمور را به تبیا متصل می کنند. رباط ادامه مطلب…

بیماری ها

تعویض مفصل زانو دکتر قاسمی

تعویض مفصل زانو تعویض مفصل زانو یا جراحی آرتروسکوپی زانو از جمله جراحی های مربوط به ارتوپدی می باشد که برای بهبود عملکرد مفاصل زانو از آن بهره گرفته می شود، به طور کلی می توان گفت که بخش عظیمی از جراحی های زانو مربوط به تعویض مفصل زانو می ادامه مطلب…

بیماری ها

فیزیوتراپی بعد از جراحی پارگی رباط صلیبی

فیزیوتراپی بعد از جراحی پارگی رباط صلیبی هدف از تمرینان فیزیوتراپی بعد از جراحی پارگی رباط صلیبی، این است که؛ دامنه ی حرکتی مفصل زان ( خم و راست شدن) و همچنین عضلات جلوی ران (کوادریسپس) و پشت ران(همسترینگ) تقویت شوند و درد و تورم ناشی از جراحی کاهش یابد. بعد ادامه مطلب…

بیماری ها

شایع ترین آسیب های زانو

شایع ترین آسیب های زانو مفصل زانو یکی از مفاصل پیچیده می باشد که اجزای مختلفی دارد و در مقابل بسیاری از ضربه ها آسیب پذیر است. برخی از شایع ترین آسیب های زانو شامل شکستگی زانو ، در رفتگی زانو ، پارگی رباط زانو و پیچ خوردگی زانو می باشد. بسیاری ادامه مطلب…