دسته‌بندی نشده

زانوی ضربدری

زانوی ضربدری زانوی ضربدری ، اختلالی است که در آن زانوها در تماس با یکدیگر هستند، اما ساق پاها کاملا با هم فاصله دارند. این مورد عمدتا در کودکان مشاهده می شود و مساله ای است که نگرانی والدین را به همراه دارد. در بسیاری از موارد این عارضه با افزایش ادامه مطلب…